Dilimizin Adı Sorunu - Türk Dili - Türkçe


Dilimizin Adı Sorunu - Türk Dili - Türkçe

Paylaşım Hakkında Kısa Bilgi

  •   Kategorisi ? :   Diğer Eğitimler
  •   Hangi İl'den ? :   Konya
  •   Hangi İlçe'den ? :   Ereğli
  •   Eklenme Tarihi ? :   13-02-2021
  •    Yayımlayan :    cumaliyakar


Günümüzde artık böyle bir sorunumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti?nin kurulmasından sonra bu tartışma ortadan kalkmıştır. Ancak kitabın yazıldığı devirde bu konu çok tartışılmıştır. Bir bölüm yazarlar ve sanatçılar dilimizin adının ?Osmanlıca? olduğunu iddia etmişler ve bu iddialarına hükümetin adının Osmanlı hükümeti olmasını ve dilimizin sadece Türkçe kelimelerden oluşmayıp Arapça ve Farsça kelimeler de bulunmasına delil göstermişlerdir. Buna karşılık dilimizin adı ?Türkçe?dir tezini savunanlar, iddiaları şöyle çürütmektedirler: a) Devletin, hükümetin adının ?Osmanlı? olması, dilimizin de adının ?Osmanlı? olmasını gerektirmez. Devlet kurucusuna atfen ?Osmanlı Devleti? denilebilir; ancak Türkçeyi kuran Osman Gazi değildir. O da bu dili atalarından tevarüs etmiştir. b) Dilimizde Arapça ve Farsça kelimeler bulunması ve üç dilden oluşmuş olması düşüncesi de ?Osmanlıca? adlandırmasına bir neden oluşturmaz. Çünkü dünyada hiçbir dil birden fazla dilden oluşmuş olamaz. Bir dilin başka bir dilden kelime alması da dil birliğine halel getirmez. Her dil, ait olduğu ulusun uygarlık ilerlemesi ve ihtiyaçlarının çoğalması ölçüsünde bir takım kelimelere muhtaç olur ve bu kelimeleri bir yandan kendisi, kendi köklerinden meydana getirirken, diğer yandan -en az emek kanununa uyarak- daha kolay bir çare olarak başka dillerden alır. Alınan bu kelimelerden dolayı dilin adı değişmez. Birkaç dilden oluşmuş, denemez. c) Diğer Türk dillerinin konuşurları tarafından anlaşılmaması iddiası geçerli değildir. Anlaşılmamaya sebep lehçe farkıdır. Her dilde bu şekilde lehçe farklılıkları bulunmaktadır. Bundan ötürü dilin adını farklılaştırmak uygun değildir. Sonuç olarak, Osmanlı diye bir millet olmadığına göre Osmanlıca diye bir dil de yoktur. Ayrıca ?Türkçe? adlandırması ?Osmanlıca? adlandırmasına karşılık daha kapsamlı bir terimdir. Hüseyin Ragıp Bey de dilimizin adının ?Türkçe? olması gerektiği düşüncesindedir. Yazarımız, ilmin verilerine uygun olan görüşe ulaşmıştır. Hüseyin Ragıp Baydur
Diğer Benzer Paylaşımlar


496
Firma
245
Kullanıcı
96
Kategori
274
Paylaşım