Türk Ocaklarının Kuruluşu


Türk Ocaklarının Kuruluşu

Paylaşım Hakkında Kısa Bilgi

  •   Kategori : Türklük tarihi?
  •   Hangi Şehir ?: Konya
  •   Hangi İlçe ? : Ereğli
  •   İlan Tarihi : 11-09-2020
  •    Ekleyen Kişi: cumaliyakar


Türk Ocakları, 1912 yılında İstanbulda bir kültür derneği olarak kurulmuş ve Cumhuriyet döneminde Türkiyede milli devletin oluşumuna katkıda bulunmuş milliyetçi örgüttür. 1931 de 260 ı geçen şubesi, 30.000 i aşkın üyesiyle ülkenin en güçlü sivil kuruluşu durumuna gelen dernek cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşanın emri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi ile birleştirilmiş; 1949 yılında yeniden canlandırılmıştır. Faaliyetlerini günümüzde 77 şubede sürdürmektedir, genel merkezi Ankaradadır.Amacı Türk milliyetçiliği olan derneğin amblemi 1912?de kabul edilen cepheden görülen Bozkurt başıdır Türk Ocakları Derneği, II. Meşrutiyet sonrasında Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan azınlıkların Osmanlı Devletinden ayrılmak için kurdukları milliyetçi derneklere karşılık aynı sınırlar içinde yaşayan Türklerin haklarını korumak üzere kuruldu. Daha önce aynı amaçla kurulmuş ancak uzun süreli olmamış Türk Derneği (1908) ve Türk Yurdu Cemiyeti (1911)?nin devamı niteliğinde bir kuruluştu. Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel seviyelerini yükseltmek amacı için politikaya girmeden hizmet edecek bir dernek kurulması fikri, o devirde sayıları gittikçe artan Türkçü yayınlarda ortaya atılmış ve Askeri Tıbbiye öğrencileri tarafından benimsenmişti. Başlangıçta tıbbiye öğrencilerinin daha sonra mülkiye ve diğer sivil okul öğrencilerinin katıldıkları gizli toplantılarda, bir dernek kurma fikri olgunlaştırıldı. 11 Mayıs 1911 de 190 Tıbbiyeli Türk Evladı adına bir program hazırlandı ve dönemin tanınmış aydınları ile paylaşıldı. Görüşlerine başvurulan kişilerden alınan destekle, 20 Haziran 1911 tarihli ikinci toplantıda milliyet fikrine dayalı bir dernek kurulmasına karar verildi. Dr. Fuat Sabit (Ağacık) Bey?in teklifi ile derneğe Türk Ocağı adı verildi. 20 Haziran 1911 tarihli toplantıda Türk Ocağı Kurucu Heyeti üyeleri şu şekilde tespit edildi: Mehmet Emin, Ahmet Ferit, Ahmet Ağaoğlu, Fuat Sabit.Aynı toplantıda belirlenen Geçici İdare Heyeti Üyeleri ise şu kişilerdi: Mehmet Emin (Başkan), Yusuf Akçura (İkinci Başkan), M. Ali Tevfik (Katip), Dr. Fuat Sabit (Veznedar) 20 Haziran 1911 deki fiili kuruluşun ardından derneğin resmen kuruluşu 25 Mart 1912 de gerçekleşti. İlk yönetim kurulu üyeleri şu kişilerden oluştu: Ahmet Ferit (Başkan), Yusuf Akçura (İkinci Başkan), Mehmet Ali Tevfik (Yükselen) (Umumi Katip), Dr. Fuat Sabit (Veznedar). Resmi kuruluştan önce derneğin ilk toplantıları Türk Yurdu Cemiyetinin yayın organı olarak Yusuf Akçuranın sorumluluğunda çıkan Türk Yurdu Dergisinin idarehanesinde gerçekleşmişti; bazı İttihat ve Terakki Fırkası mensupları ve kimi Osmanlı Hanedan mensupların sağladığı destekle maddi olanaklar elde edilince Beyazıtta Soğanağa Sokağında bir müstakil bina Türk Ocakları Derneğinin oldu.
Diğer Benzer Paylaşımlar


496
Firma
245
Kullanıcı
96
Kategori
274
Paylaşım